موسسه مسکن
تسهیلات ویژه طرح خدمت 6 پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران دارای سنوات کمتر از 9 سال
شنبه 8 شهريور 1393 - 10:46:55
کارکنانی که به علت بیماری یا علل دیگر با سنوات خدمت کمتر از 9 سال (حداقل نصاب سنوات جدول وام) از تاریخ 1/1/1376 ببعد بازنشسته و یا فوت شده اند، سنوات خدمت آنها از تاریخ استخدام محاسبه و در واقع مدت بازنشستگی و یا فوت آنان تا رسیدن به 9 سال و تا سقف 12 سال جزء خدمت آنان محسوب می گردد و پس از رسیدن به 9 تا 12سال سنوات با 50 ماه سابقه کد 62 بازنشسته یا مستمری بگیران آنها می توانند طبق جدول وام با فرض عضویت متناسب با سنوات مربوطه از وام مسکن حکمت استفاده نمایند.
سایر بازنشستگان یا مستمری بگیران آنها با 13 سال سنوات خدمت ببالا با سابقه عضویت مندرج در جدول وام همانند شاغلین وبرابر روال جاری از وام مسکن متعلقه بهره مند می شوند.
تسهیلات طرح خدمت 6 پذیرش عضویت سربازان بازنشسته و مستمری بگیر ناجا
شنبه 1 شهريور 1393 - 13:23:06
کلیه سربازان ناجا که از تاریخ انقلاب اسلامی بعلت صدمات حین خدمت بعنوان جانباز یا معلول خدمتی، مستمری بگیر شده و دارای فیش حقوقی ازسازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هستند در صورت نداشتن سابقه فرم جیم میتوانند در قالب طرح بازنشستگان با پرداخت 18 میلیون ریال ویا 8 میلیون ریال نقد و 10 میلیون ریال اقساط 36 ماهه از فیش حقوق به عضویت صندوق مسکن (کد 62) در آیند و پس از 12 ماه سابقه عضویت با فرض 30 سال سنوات خدمت تا کمتر از 50% جانبازی یا معلولیت از میانگین وام هر سال و با بیش از 50 % از سقف وام هر سال در قبال خرید مسکن استفاده نمایند. ضمناً خانواده سربازان متوفی دارای شرایط ذکر شده نیز می توانند بشرح فوق از تسهیلات وام مسکن حکمت استفاده نمایند.
تسهیلات ویژه طرح خدمت6 پذیرش عضویت کلیه جانبازان ناجا در کد 62
شنبه 25 مرداد 1393 - 14:13:30
کلیه جانبازان پایور ناجا که در زمان اشتغال واز تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی به افتخار جانبازی نائل و هم اکنون دارای فیش حقوقی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هستند به شرط نداشتن سابقه فرم جیم ( بموجب استعلام از سازمان راه وشهرسازی) می توانند همانند دیگر بازنشستگان و مستمری بگیران بدون لحاظ تاریخ بازنشستگی قبل از سال 1376 به عضویت پس انداز مسکن (کد 62 ) در آیند و پس از رسیدن به حدنصاب جدول وام وبا رعایت سایر شرایط از تسهیلات وام مسکن حکمت استفاده نمایند.
واحد های آرمان رضویه و مطهری آماده تحویل شد
يكشنبه 8 تير 1393 - 12:20:42
بنا به اعلام گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن پروژه های 800 واحدی آرمان رضویه در استان کرمانشاه و 60 واحدی مطهری در استان کرمان آماده تحویل به خریداران می باشند.
تعیین نرخ کارمزد و سود وام مسکن حکمت در سال 1393
شنبه 24 خرداد 1393 - 15:03:12
در اجرای مصوبات ابلاغی، نحوه پرداخت وام مسکن حکمت در سال 1393 به شرح زیر اعلام می گردد:
بالا
موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن
بزرگراه شیخ فض ا... نوری - بلوار مرزداران - ساختمان حکمت - بلوک امید - طبقه 3
maskan@btn.ir