موسسه مسکن
واحد های پروژه خلیج فارس در استان یزد آماده تحویل شد
يكشنبه 27 مهر 1393 - 06:01:09
بنا به اعلام گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن؛ 7 بلوک از پروژه خلیج فارس استان یزد آماده تحویل به خریداران شد.
مزایای طرح پوشش بیمه ای وام مسکن حکمت کد 62 توسط موسسه مسکن
يكشنبه 16 شهريور 1393 - 08:25:54
وام مسکن حکمت پرداختی به اعضأ کد 62 به صورت سیستمی وجاری توسط موسسه صندوق تعاون وسرمایه گذاری مسکن بیمه فوت می شود. به این ترتیب که در قبال کسر 1% از رقم کل وام متعلقه، بازپرداخت تسهیلات فوق تحت پوشش بیمه فوت قرار خواهد گرفت. این مبلغ همزمان با پرداخت وام از اصل رقم وام و معمولاً از محل موجودی پس انداز کد 62 وام گیرنده کسر می گردد.
تسهیلات ویژه طرح خدمت 6 پرداخت وام به بازنشستگان و مستمری بگیران دارای سنوات کمتر از 9 سال
شنبه 8 شهريور 1393 - 06:16:55
کارکنانی که به علت بیماری یا علل دیگر با سنوات خدمت کمتر از 9 سال (حداقل نصاب سنوات جدول وام) از تاریخ 1/1/1376 ببعد بازنشسته و یا فوت شده اند، سنوات خدمت آنها از تاریخ استخدام محاسبه و در واقع مدت بازنشستگی و یا فوت آنان تا رسیدن به 9 سال و تا سقف 12 سال جزء خدمت آنان محسوب می گردد و پس از رسیدن به 9 تا 12سال سنوات با 50 ماه سابقه کد 62 بازنشسته یا مستمری بگیران آنها می توانند طبق جدول وام با فرض عضویت متناسب با سنوات مربوطه از وام مسکن حکمت استفاده نمایند.
سایر بازنشستگان یا مستمری بگیران آنها با 13 سال سنوات خدمت ببالا با سابقه عضویت مندرج در جدول وام همانند شاغلین وبرابر روال جاری از وام مسکن متعلقه بهره مند می شوند.
تسهیلات طرح خدمت 6 پذیرش عضویت سربازان بازنشسته و مستمری بگیر ناجا
شنبه 1 شهريور 1393 - 08:53:06
کلیه سربازان ناجا که از تاریخ انقلاب اسلامی بعلت صدمات حین خدمت بعنوان جانباز یا معلول خدمتی، مستمری بگیر شده و دارای فیش حقوقی ازسازمان بازنشستگی نیروهای مسلح هستند در صورت نداشتن سابقه فرم جیم میتوانند در قالب طرح بازنشستگان با پرداخت 18 میلیون ریال ویا 8 میلیون ریال نقد و 10 میلیون ریال اقساط 36 ماهه از فیش حقوق به عضویت صندوق مسکن (کد 62) در آیند و پس از 12 ماه سابقه عضویت با فرض 30 سال سنوات خدمت تا کمتر از 50% جانبازی یا معلولیت از میانگین وام هر سال و با بیش از 50 % از سقف وام هر سال در قبال خرید مسکن استفاده نمایند. ضمناً خانواده سربازان متوفی دارای شرایط ذکر شده نیز می توانند بشرح فوق از تسهیلات وام مسکن حکمت استفاده نمایند.
بالا
موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن
بزرگراه شیخ فض ا... نوری - بلوار مرزداران - ساختمان حکمت - بلوک امید - طبقه 3
maskan@btn.ir